Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://www.top-notch.sk.

Prevádzkovateľ pre spracúvanie vašich osobných údajov:

Michaela Maslaňáková TOP-NOTCH jazyková škola. sídlo: Cukrovarská 3023/57, 926 01  Sereď. IČO: 47935651, DIČ: 1083308864. E-mail: maslanakova@top-notch.sk. Telefón: 0907 029 034.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre, online prihlášky

Ak návštevník webu odošle údaje cez kontaktný formulár, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári: meno, e-mail. Tieto údaje uchovávame pre vybavenie vášho dopytu, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov. Odoslaním online prihlášky zbierame nasledovné údaje: meno a priezvisko, meno a priezvisko dieťaťa, adresa bydliska, navštevovaná škola a ročník, dĺžka doterajšieho vzdelávania, tel. kontakt a e-mail. Tieto údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

Pri využívaní služieb nášho webu získavame aj údaje o tom, ako využívate naše služby. Napríklad kedy pristupujete na naše stránky, ako dlho prehliadate stránku, z ktorej webovej adresy ste prišli. Návštevou našej internetovej stránky sa z vášho prehliadača na náš server prenášajú aj dáta, ktoré nám umožňujú zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami. Tieto dáta sa zbierajú automaticky. Spracúvame ich tak, že sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Týmito údajmi sú: IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše údaje poskytujeme externému účtovníkovi, lektorom, subjektom zabezpečujúcim administratívnu podporu jazykovej školy TOP-NOTCH, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené,  orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva jazykovej škole TOP-NOTCH zo zákona.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Údaje z kontaktných formulárov uchovávame po dobu 6 mesiacov. Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie. Údaje z prihlášok sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak ste z tejto webovej stránky odoslali údaje cez kontaktný formulár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na prístup vašim osobným údajom – t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať
 • právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať
 • právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.
 • právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom
 • právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so
  zákonom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na maslanakova@top-notch.sk. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na maslanakova@top-notch.sk.