Jazykové kurzy pre dospelých si môžete vybrať vo forme skupinového alebo individuálneho kurzu. Skupinové kurzy angličtiny a nemčiny vyučujeme v malých skupinkách, aby každý účastník mal dostatok príležitostí komunikovať. Všetci naši študenti absolvujú pred kurzom online test, aby sme vás mohli zaradiť do kurzu podľa dosiahnutej jazykovej úrovne.

Vyučujeme inovatívnymi metódami. Dôraz kladieme najmä na kvalitu preberaného učiva, aby každý študent vedel používať cudzí jazyk bez zábran a predsudkov. Naša metóda je vhodná na vyučovanie jazykov od úrovne úplný začiatočník až po pokročilý. V jazykovej škole TOP-NOTCH sa študenti vždy stretnú s priateľským prístupom lektora, príjemnou atmosférou, malým počtom žiakov v kurze a s efektívnou výučbou cudzieho jazyka

V TOP-NOTCH otvárame skupinové kurzy pre:

  • úplných začiatočníkov
  • večných začiatočníkov
  • mierne pokročilých od úrovne A2
  • pokročilých od úrovne B1
  • pokročilých ako prípravu na úroveň C1

Skupinové kurzy pre dospelých

Prekonajte svoje limity

Intenzívny jazykový kurz

Chcete rozprávať ako native speaker? Vsaďte na intenzívny kurz anglického alebo nemeckého jazyka. Je určený pre tých, ktorí sa chcú zdokonaľovať na najvyššej úrovni, aj pre tých, ktorí sa potrebujú zlepšiť v cudzom jazyku rýchlo a efektívne.

Polointenzívny jazykový kurz

Polointenzívny jazykový kurz angličtiny a nemčiny je časovo nenáročný a pritom dostatočne efektívny. Využívajú ho prevažne klienti, ktorí majú záujem zdokonaľovať svoje jazykové znalosti pravidelne, ale postupne. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov.

Konverzačný kurz

Konverzačný kurz je riadená komunikácia so skúsenými lektormi, kde preberiete témy každodenné aj odborné. Osvojíte si frázy, zdokonalíte  výslovnosť, oprášite zabudnuté slovíčka. Vďaka konverzačnému kurzu začnete komunikovať prirodzene a sebaisto.

Individuálne kurzy pre dospelých na mieru