Inovatívne učebné postupy

Profesionálni lektori

Príjemná atmosféra

S nami môžete snívať vaše sny vo veľkom 

Hlavnou prioritou jazykovej školy TOP-NOTCH je kvalita a profesionalita. Jazykové kurzy poskytujeme na najvyššej úrovni. Z názvu TOP-NOTCH vyplýva, že vám chceme ponúknuť to najlepšie z najlepšieho. Angličtinu a nemčinu vás naučíme inovatívnymi učebnými postupmi, aby ste napredovali dostatočne rýchlo a efektívne. Garantujeme vám profesionálnych lektorov, príjemnú atmosféru a jazykové vedomosti, ktoré budete schopní využívať kdekoľvek.

TOP-NOTCH s TOP 10

 1. jazyky učíme inovatívne
 2. rýchlo a efektívne napredujeme
 3. odbúravame komunikačné bariéry
 4. garantujeme najvyšší stupeň kvality a flexibility
 5. preferujeme individuálne prístupy
 6. vsádzame na profesionalitu lektorov
 7. podporujeme kreativitu a kritické myslenie 
 8. dávame príležitosť vyjadriť svoj názor
 9. veľa komunikujeme a využívame moderné prvky výučby – Netflix, You Tube, Ted Talk, online hry
 10. tešíme sa z toho, keď ste vy spokojní

Lektori TOP-NOTCH

 • lektori jazykovej školy sú kvalifikovaní a majú ukončenú štátnu skúšku v anglickom alebo nemeckom jazyku
 • majú bohaté skúsenosti s učením cudzích jazykov získané štúdiom a prácou v zahraničí
 • majú skúsenosti s detskými jazykovými kurzami
 • kurzy v našej jazykovke sú dynamické, zážitkové a pre deti hravé
 • kreatívne techniky striedame s komunikačnými, čim si študenti budujú bohatú slovnú zásobu, precvičujú gramatiku a správnu výslovnosť

Snívajte svoje sny vo veľkom s TOP-NOTCH

Volám sa Michaela Maslaňáková a študovala som v Londýne na Middlesex University. Odvtedy používam akademický titul BA (hons.). V Londýne mám zároveň odpracovaných aj 5 rokov praxe. Som lektorkou anglického jazyka a na svojom konte mám niekoľko osvedčení a certifikátov.

TALK to TALK

Počas môjho pôsobenia v Anglicku som sa začala intenzívne venovať projektu Talk to talk. Vyučovala som deti s rečovou vadou, deti s oneskoreným vývojom reči aj deti cudzincov, pre ktoré bol anglický jazyk cudzím jazykom a nevedeli sa v ňom vyjadrovať. Bola to úžasná skúsenosť, ktorá nás vzájomne obohacovala. Ako prvé sme vždy pracovali na sebavedomí týchto 5-6 ročných detí. Až keď sa začali cítiť dostatočne sebaisto, učenie sa stalo radosťou a komunikácia v angličtine mala veľmi rýchly efekt. Keďže projekt Talk to talk mal veľký úspech, zaučila som ďalšie lektorky, ktoré v projekte pokračujú aj po mojom odchode z Veľkej Británie.

Jazyková škola

Založenie jazykovej školy na Slovensku bolo vždy mojou túžbou. Zo zahraničia som si priniesla know-how a túžbu vyučovať inak. S mojimi lektormi vyučujem inovatívnou metódou, vďaka čomu dosahujeme vysokú efektivitu v učení jazykov. Najkrajšou spätnou väzbou je pre mňa úspech a spokojnosť mojich študentov. Ja som si svoj sen splnila. Využite našu ponuku jazykových kurzov a splňte si svoj sen aj vy. 

Michaela